Fehac erkende taxatie
lijn lijn

FEHAC logoVeel verzekeraars eisen een taxatie uitgevoerd door een taxateur die een Fehac erkenning heeft. Otto Oostindjer van Ottotax is een van deze taxateurs. Meer informatie over deze rapporten is te vinden op de website van de Fehac.

Van deze website de volgende informatie over het rapport:
FEHAC kent sinds juni 2007 een erkenningsregeling voor taxatierapporten van zowel merkenclubs aangesloten bij de FEHAC als van de rapporten van onafhankelijke taxateurs. Hierbij gaat het om minimale eisen aan de inhoud van het rapport: zowel wat de tekst betreft als om de foto's van het getaxeerde voertuig in het rapport. De deskundigheid van zowel onafhankelijke taxateurs als die van de deskundigen uit de voertuigclubs wordt eveneens getoetst: erkenning van rapporten geldt voor een periode van vijf jaar.

Taxatierapporten met het predicaat 'FEHAC goedgekeurd taxatierapport' zijn opgesteld door ter zake deskundige taxateurs en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een 'FEHAC goedgekeurd taxatierapport' in handen kunnen verzekeraars, klassieke voertuigeigenaren en andere belanghebbenden er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat.”

De taxaties voldoen aan de eisen van artikel 7-960 BW.